10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Ål).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Virker generelt stabilt
Skredaktivitet
Dato
15.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Kalt til årstida å være, vind fra NV-V de siste dagene og lette snøbyger. Tettere skydekke vestover mot Hallingskarvet

Copyright
steinar@obskorps
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
700 moh
Grense lagdelt snø
900 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Hard skare som bærer fotgjenger med god margin. Noe fersk fokksnø ligger i groper og søkk, opp mot 20-30 cm i lune Ø-SØ-vendte heng. I sørvendt og vestvendt terreng er det flekkvis snødekke, ellers jevnt over snødekt. Lite snø tilgjengelig til transport

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Fokksnøfaner ved oppstikkende formasjoner, ellers hard skare. I bakgrunnen nordvendt terreng
Tester
Test
ECTP 12@27cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i sjikt med dårlig binding mot gammel skare/sjikt med grovkorna snø. Noe nedsmelta grove kantkorn i dette sjiktet, men virker ikke veldig potent.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
steinar@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene virker generelt seig og stabil, men kan ha dårlige bindinger til gammel skare. Mengdene med fokksnø er relativt små, bare lune søkk som samler mye snø har noe særlig over 20 cm fokksnø. Skredstr 2 kan ikke utelukkes lengst vest i regionen som antagelig har fått mer snø. Utløsbarhet ligger et sted mellom lett og vanskelig å løse ut, da det generelt virker forholdsvis stabilt noe dagens test også antyder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene er eneste reelle skredproblem. Det er lett å kjenne når en beveger seg fra hard skare til fokksnøterreng, så skredproblemet skulle være lett å unngå. Skredproblemet har begrenset utstrekning i terrenget.
Utvikling
Dårlig binding til skare kan være et skredproblem som vedvarer noen dager. Med meldt snø og vindøkning vil skredstørrelsen øke og vi er over i en fg2
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer bra med virkeligheten
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
4 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohd0.3Dc2DECTP12Created with niViz on 2020-09-20T11:17:22

Kommentar
Ø-vendt leheng med tykt snødekke (over 3m) og påfyll av fersk fokksnø.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ål / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Ål
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1131 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart