9 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Balsfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Små våte løssnøskred i solvendte brattheng
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
10.05.2020
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Solinnstråling medfører små løssnøskred i brattheng. Solen virker ikke veldig sterkt i dag så det er relativt liten aktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
30 %
Kommentar
Pent vær, sol, men kjølig

Fotograf
Aa
Copyright
Aadne@ObsKorps
Kommentar
Lagdeling, kantkorn over skare
Copyright
Aadne@ObsKorps
Kommentar
Snøprofil, tot 3m snø
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
400 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fuktig snø i solsiden der det er bratt, på slake solvendte steder er snøen tørr helt ned til ca 300 moh.
Tester
Test
ECTN 23@30cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Lett avrundet kantkorn over smelteskare (2-3mm lag), fin glatt overflate (ikke is) men bra binding likevel til overliggende snø. Ingen tegn til propagering.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Det var snøbyger en del vestavind og snøfokk i fjellet i går ettermiddag, kan være ustabile små flak av fokksnø over mykere snø i leområder mot øst.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak over mykere nedføyket nysnø kan gi små flakskred i østlige eksposisjoner da særlig over 800 moh og skyggefulle leområder. Lite solpåvirknig pga slørskyer og kjølig værtype gir liten sannsynlighet for våte løssnøskred unntatt i solvendte brattheng. Lav faregrad 2.
Utvikling
Rekativt liten endring de kommende dager da det melder overskyet og kald vestlig værtype med noe vind og snø i fjellet
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det er bra samsvar mellom obs og varsel
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]dDCDeDdDcDECTN23(1) Lett avrundet kantkorn i overflaten på smelteskare,vanskelig å bestemme hardhet, men det separerer glatt vedspadeprøve, likevel god stabilitet. Ved nedbør som regn kandet bli opphoping av vann over skaren og da kan det bli skredav stor utbredelse i dette laget.(2) Kompakt solid pakke av sintret finkornet snø(1)(2)Created with niViz on 2020-10-21T04:00:44

Kommentar
Østvendt snøprofil på ca 950 moh. 3 meter snø totalt.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Balsfjord / Indre Troms
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
880 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart