10 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Volda).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
30.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Løsnet snøballer som drar med seg mer snø i sørvendte heng
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %

Copyright
Henrik@obskorps
Kommentar
Mot nord
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Mye 3 døgn nedbør med vind i høyden. Mildere temp fra søndag, fortsatt fuktig til ca 600, da gradvis overgang til fryseskare (pga innstråling og milde temperatur, +2 på 800 nå kl 1730) i sørvendte heng. Innstråling sentral for skaredanning. Noe snøballskred i sørvendte heng i dag, pga nysnø og soloppvarming. I nordvendt aspekt er det tørrsnø, usikkert hvor langt ned, men observert i dag fra 800 moh og oppover, trolig også lavere. Vind fra vest-nordvest har flyttet snø litt ujevnt i terrenget og det har ikke vært hard nok bind til at det er erodert til skare. Rett i vest aspekt er det nok erodert en del.
Tester
Test
CTE 7@5cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 11@57cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 13@57cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Propagerte på 16
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Henrik@obskorps
Kommentar
Q1 brudd
Copyright
Henrik@obskorps
Kommentar
Tydelig brudd i nedføyket nysnø
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mild temp er gunstig for omvandling og snødekket i sørvendt aspekt virker generelt å ha festet seg godt til skarelaget fra sist uke. Vinden har flyttet snø ujevnt i nordvendt aspekt, og det er registrert nedføyket nysnø som kan propagere ved stor tilleggsbelastning.
Utvikling
Temperaturen stiger og nedbør som regn opp til Ca 800 moh vil gi mer våtsnøskredaktivitet i lavereliggende områder. vind fra sørvest-vest vil flytte snø over til nordøstlig-østlig sektor. Gitt skredproblem i nord og østvendt; ny pålasting kan gjøre det lettere å initiere brudd som skiløper, og skredene blir større.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Teksten treffer bra , men Synes fokksnø problemet også må gjelde i nord, samt i sørvendt aspekt er ikke dette et problem før over 800-900 moh. Bør også inkluderes at fokksnøflak kan løse i nedføyket nysnø/dårlig binding i fokksnø.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohd0.3Dc1Dd0.3Dc1Dd0.5Dc1Da2DCreated with niViz on 2020-05-25T01:14:22


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Volda / Sunnmøre
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Volda
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
886 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart