9 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Senja).
Observert av
David@midttroms
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
29. mars 2020 kl. 22:45
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Værobservasjon

Copyright
David@midttroms
Snødekke
Total snødybde
310 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Variasjoner av mengde løssnø grunnet varierende vind fra Vest
Tester
Test
ECTN 11@30cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i nedføket nysnø. Men får også et brudd ved påfølgende slag etter fjernet dårlig lag i første brudd. Nytt brudd skjer da på slag 18 og 55cm fra toppen MFpc
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 300 meter.
Kommentar
Vind har vært fra Vest og Sør-Vest.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye nysnø siste døgn og vind på dette gjør at mye snø har flyttet på seg. Nå var det vind fra Vest. Vært noe fra Sør siste dagene, så ligger trolig endel snø i Ø/NØ retning nå. Ikke funn av kant i dag, men ser at det er dårlig binding mot RG laget nede på 55cm. Her får det en halveis propagering ved slag 18 i ECT. Så er verdt å følge med her. Ganske varmt i dette området i dekket, så det vil trolig smelte mer sammen og skape binding mellom lagene over natten.
Utvikling
Skal variere mellom kaldt og varmt vær. Men temp nede i dekket er ganske varmt fra 40 cm og nedover. Trolig skaper det mer binding mellom lagene. Muligens hensiktsmessig å gå ned til Fg2 fra i morgen, og vurdere ut i fra værsituasjon i morgen. Skal være endel vind. Så problemet med transportert nysnø vil være tilstedet i fjellet enda i morgen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h0.7DOhDw0.3DOhDd0.3Dh0.5Dw0.3DM0.7Dd0.3Dc0.3Da1DECTN11Created with niViz on 2020-07-12T09:31:30Copyright
David@midttroms
Copyright
David@midttroms
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Senja
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
28 
+/- nøyaktighet
8000 meter
Laster kart