6 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Harstad).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
29. mars 2020 kl. 19:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det meste av siste dagers snøfall er blåst over i S-Ø lige lesider. God sikt i perioder på turen, men var ikke høyere en 550 MOH

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Tatt mot SØ. Viser at det meste av siste dagers snøfall er blåst bort på vindutsatte steder og over i SØ lige lesider. Skisporet mitt er fra dagens tynne lag av snø over siste mildværskare.
Skredaktivitet
Dato
29.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Passe dårlig sikt mellom bygene. Var heller ikke så høyt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
70 %
Kommentar
Snøbyger og 5-10 mps fra NV gjennom dagen. Lett og noen små perioder moderat snøfokk observert i dag.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bygevær gjennom dagen.
Snødekke
Total snødybde
220 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Kraftig vind har blåst mye av siste dagers snøfall over i SØ lige lesider. På vindutsatte områder er det blåst rent ned til mildværskaren fra tidligere i uken. Gunstige forhold (milde temperaturer) i overgang til snø har gjort at den nye snøen har festet seg godt til mildværskaren. Videre vil kombinasjonen med at snøen faller på vind og ikke veldig lave temperaturer gjøre at svake lag med nedføyket nysnø stabiliserer seg raskt. Kantkornlag fra forrige uke er gjennomfuktet i siste mildvær og er ikke lenger et skredproblem.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Under tregrensa. Mye fint skiføre i lettbundet fersk flott tørr snø.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bilde viser fersk og gammel snø. Her hvor det tidligere var et kantkornlag er det nå gjennomfuktet. All snøen under den hvite ferske snøen (tørr) er fuktig. Dette bilde er tatt i SØ leside i tregrensa. Ingen svake lag!!
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mildværet tidligere denne uken har fuktet opp det gamle snødekke. Det jeg har sett av rester av kantkornlag har også blitt fuktet opp. Den nye tørr snøen har kommet på kraftig vind og ligger ujevnt fordelt i fjellet. Meste av snøen er blåst over i SØ-lige lesider. Her ligger den som harde og myke fokksnøflak. Skredproblemet er nedføyket nysnø.
Utvikling
Gunstige forhold for rask stabilisering. Med mindre det kommer betydelig med snø og vind vil FG 2 vedvare for det neste døgnet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Kraftig vind og temperaturer rundt 0 til -4 sørger for at snøen legger seg som DF og ligger lettbundet et godt stykke ned i skogen. Tykke lag av nedføyket nysnø. Opplever nok en gang at vi ikke ser skredaktivitet av betydning og klarer ikke forsvare en FG3. Videre stabiliserer nysnø problemet seg veldig raskt (1-2 dager).
Notater
Tekst
Ikke sett noe skredproblem på obsturen, men erfaring tilsier at problemet med nedføyket nysnø kan være mer aktivt i høyden (kaldere). Var kun i SØ og opp til 550 MOH i dag. Skal søke høyere utover uka.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Harstad / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
497 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart