4 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Volda).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 30cm + nysnø.

Copyright
Henrik@obskorps
Skredaktivitet
Dato
29.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Tørr nysnø, gradvis overgang til fuktig ned mot skarelag.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Var kun opp til 700 moh. Nysnø er hardhet F til 4F og fuktig ned mot skare. Oppsprekking og nysnø slipper ned mot fuktig nysnø over skare. Propagerer ikke sideveis, men river med seg nysnø nedover når det først løsner. Mer mot løssnøskred enn flak der jeg var i dag, men det er dannet flak i høyereliggende områder
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ørsta / Sunnmøre
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Volda
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
460 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart