10 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-14,60 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
30 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Den store nyheten i dag er en tynn skarehinne øverst i Snødekket. Trolig dannet av fuktig luft fra havet. Finner også rim i dette laget. Og det er sinnsykt god glid. Charlotte sin obs fra todalen på onsdag viser også samme skarehinne. erfaringsmessig trefer denne fuktigheta i størst grad vestlige og relativt fjordnære områder i regionen.I leområder er dette laget delvis dekket av puter med myk fokksnø. Ellers er snødekket svært variert. Noe puter med fokksnø, løsere snø i skjerma områder og avblåst der vinden har tatt. Fokksnøen fra vind tidligere i uka har stabilisert seg godt. kantkorn under eldre foksnø og rennsnø over bakken.

Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Fra Trollsteinen mot nord. Fortsatt en del snø tilgjengelig for transport i høyden.
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Fra Trollsteinen mot øst. Adventdalen
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
Siden fra Trollsteinen ned mot Larsbreen. noe løs snø i forsenkninger og renner.
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Nederst på Larsbreen. Noe løs snø i skjerma områder.
Copyright
Sigmund@obskorps
Kommentar
En tynn ishinne øverst i snødekket på hele turen til Trollsteinen.
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Morena på Larsbreen og gruvefjellet. Noe innblåst snø i leområder mot Nord. Ingen nye skred eller skavlbrudd siden sist.
Tester
Test
ECTN 7@11cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @51cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
ishinne med overfalte rimet er kommet i løpet av siste 2 døgna, og den snøen som er blåst inn over og under er fortsatt myk. Virker å ha liten evne til bruddforplantning nå. Men snøen over og under vil etter vært bli fastere og da tror jeg dette skredproblemet kan få større evne til forplantning og være et problem som kan fjernutløse skred påvirket av en skiløper. Kan likne litt på en periode i fjor, da vi fik rapportert skiløper som fjenutløste skred i fjella rundt Longyearbyen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Jeg får inntrykk av at forholdene i regionen nå er relativt komplekse. Vi har fokksnø i flere himmelrentninger. et kantkornlag under eldre fokksnø. Og nå ei ishinne med tåkerim som er i ferd med å få flak av fokksnø over. Spesielt skiløpere bør være oppmerksomme ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferske fokksnøflak der snøen sprekker opp. Sjekk hva som er under fokksnøen. Er det en tynn ishinne der? Vi har fremdeles fokksnø problem i deler av regionen, og vind vil fortsatt påvirke et snødekke som mange steder fortsatt er løst i overflaten. kantkornproblem under eldre fokksnø ligger også å lurer. Det krever nok stor belastning for å bli påvirket, men skredene kan bli større
Utvikling
I områder med denne iståkehinna vil fokksnøen over og under bleí fastere og vi kan få en utvikling av kantkorn rundt ishinna. Dette skredproblemet kan skape trøbbel for en skiløper de neste dagene. Så kommer det vær inn på lørdag med både snø og vind. så det er rimelig å beholde Fg 3 gjennom helga.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Beskriver bra. Men temperaturgradienten på profilene fra de siste dagene viser at vi har et kaldt snødekke ned mot bakken. Kanskje det bare er helt øverst i snødekke vi vi nå har noe kantkornutvikling å snakke om.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090100Depth [cm]-30-25-20-15-10-50Temperature [°C]e3dz1.5dvi(r)vECTN7GNDCreated with niViz on 2020-07-08T02:05:14


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
705 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart