10 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Volda).
Observert av
Henrik@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
26. mars 2020 kl. 17:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindstyrke og snøtransport øker, kun lite lett drift fra sørvest foreløpig
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
25.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1200 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,50 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
80 %
Kommentar
Økende vindstyrke i løpet av turen og mot høyden. Snødrift tar seg opp.
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
1000 moh
Snøgrense
400 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snødekket er nå fuktig helt ned opp til ca 800 -900moh, men mildværet har trolig gått opp mot 1400 moh. Fra 800-900 moh og Videre oppover blir det gradvis tørrere fokksnø oppå gammel skare, med fuktig fokksnø ned mot overflate skare. Tørr fokksnø/nysnø er stedvis vindtransportert, og det var i går en gradvis synkende temperatur under nedbør, som ga snø i høyereliggende områder.

Copyright
Henrik@obskorps
Kommentar
Mot nord
Tester
Test
ECTN 15@12cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Etter mildværet i går, med regn på snø opp mot 1400 moh, har temperaturen vært synkende og noe nedbør har kommet som snø. Snødekket i lavereliggende områder er fuktig til bakken og godt stabilt før evt. ny pålasting, men under solinnstråling i dag var det mye våtsnøskred aktivitet med løsnområder i sørvendte sider opp mot ca 1400 moh. Fra ca 800-900 moh har det vært pålasting fra nysnø og vindtransportert snø, primært i leheng mot nord og østlig sektor. Det er identifisert svake lag i fokksnø, men det er ikke tegn til bruddforplantning. Det er og gradvis hardere snødekke ned mot gammel skare, og det forventes at de svake lagene kan påvirkes i øvre del av snødekket, og spesielt der fokksnø er godt pakket.
Utvikling
Lite ny nedbør neste døgn, men gradvis økende vind fra sørvest-vest vil gi pålasting i nordøst-øst sektor, sammen med nedbør mot lørdag. Dette kan gi Mulig dypere flak i høyereliggende områder. Kaldt vær og utstråling gir Utvikling av skare på snødekket som har vært fuktig uten å bli dekket av nysnø, fra ca 900 moh og nedover. Nysnø og vintransportert snø mot lørdag kan hefte dårlig til skare.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Treffer veldig bra med tekst i varsel. Observerte våtsnøskred i sørvendt med løsneområder opp mot 1400 moh, dog svært bratt terreng, så synes våtsnø som skredproblem opp til 1000 moh blir for lavt. Det kommuniseres ikke soloppvarming i fokksnøproblem.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.3D-Mh0.3MOhd0.3Md0.5Mc(a)D(1) Blir tørr og kaldere mot dypet, omvendt av symbolisering(1)Created with niViz on 2020-04-05T10:32:35Copyright
Henrik@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Volda / Sunnmøre
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Volda
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1153 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart