3 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Så obs fra Marina nå, dette er de samme skred som hun har meldt inn. Fikk bedre sikt nå, enn tidligere i dag. Enkelte trolig opp mot, str 3 bla på populær skitur mot Grånipa har det gått noen. Svært mange str 1-2 våte løsnøskred, trolig har det gått et hundretalls slike i regionen siste døgn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
40 %
Kommentar
Lettskyet vær nå. Utstråling fra snødekke.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Pluss 3 og lettskyet nå på 420moh, utstråling fra snødekke.
Snødekke
Kommentar
Snødekke bærer preg av regnet og varmen i går. Smelteriller til ca 1000-1100moh og svært mange våte skred , de største er str 3. Trolig har det gått et hundretalls våte skred i regionen siste døgn.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sogndal / Indre Sogn
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
426 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart