Snø observasjon ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Fleire våte flak-og laussnøskred på Grånipa, ryggen frå Nonsholten og i bollen.

Copyright
Marina@VLFK
Copyright
Marina@VLFK
Copyright
Marina@VLFK
Kommentar
Skred Grånipa bilde2:
Copyright
Marina@VLFK
Kommentar
Skred Grånipa bilde1: Bruddkant på toppen.. skred fortsetter i neste bilde
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sogndal / Indre Sogn
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
416 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart