9 Snø observasjoner ved Gullbrå, Eksingadalen (Voss/Vaksdal).
Observert av
Tor Ivar@Vestland_fk
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
26. mars 2020 kl. 17:09
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
25.03.2020
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
I løpet av køyreturen Teigdalen-Nesheimsfjellet-Gullbrå observerte eg svært mange våte laussnøskred som har gått etter at mildværet slo til i går 25.03. Det er snakk om fleire titalls skred. Det verkar som det har gått flest skred i heng som vender mot vest opp til om lag 1000 moh.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Svaksred frå Storesvada. Dette skredet gjekk for ei lite veka sidan. Dersom alt går som planlagd skal dette punktet sikrast med støtteforebygningar.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Svaksred ved Trefallsvatnet
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
svaskred ved Brakestad
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
S- svingane på nesheimsfjellet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Lågt skydekke, skodde og 1C på 900 moh. ved Gullbrå i dag. Heilt vindstille. Tydeleg at våren er i anmarsj, mykje vatn i bekker og elver.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
skodde og dårleg sikt i dag.
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Mildværet i går onsdag(25.03) har sett tydeleg preg på snøoverflata. Det har regna godt vertfall opp til 900 moh og truleg høgare. Den øverste fokksnøen frå forrige snøfall er no smelteomvandla og mildværet har trekt godt ned i snøpakka. Det er fleire lag med sørpe som det renn fritt vatn ut av i stratigrafien.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Snøoverflata er jevn. Skikkelig sugeføre frå 800moh. og ned.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Våte laussnøskred er dominerande skredtype i Eksingedalenn i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mildværet i går med regn(til del mykje) vertfall til 1000 moh. har smelteomvandla snødekket frå toppen og om lag 30 cm ned i snødekket. Dette mildværet har resultert i fleire titlas våte laussnøskred samt fleire våte flakskred. Fokksnøen frå tidlegare er stabilisert og utan spenningar. Snødekket framstår som seigt. Tidlegare er det observert rim på overflata, dette verkar no å vera øydelagt. Det er ingen teikn til nedsnødd rim i snøpakka. I startigrafien er det fleire lag med sørpe der det piplar vatn ut av laget. Det øvste laget med sørpe er om lag 1 meter under overflata. Det kan vera fare for våte flakskred langs laga med sørpe. I Eksingedalen frå Nesheim til Gullbrå er det mange sigesprekker å observera.
Utvikling
Komande dagar er det meldt synkande temperatur, dette vil føre til at snødekket frys igejn frå toppen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]Temperature [°C]h3WhSd1Mh2Wh3Sid1Mid1MOh3h2W-V(1) Lag med fritt vatn i snødekket. (2) det renn fritt vatn ut av dette laget(1)(2)Created with niViz on 2020-04-05T09:21:41

Kommentar
Profilet er ikkje grav til bunns. På denne staden var det 3,2m med snø.


Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Tydeleg lag med sørpe, det som er rart er at fokksnøen over er moist/ på grensa til dry. Det øverste laget med sørpe ligg om lag 1 meter under overflata.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Ein ser tydeleg det øverste laget med sørpe i snøprofilet
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Gullbrå, Eksingadalen
Varslingsregion
Voss
Kommune
Vaksdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
847 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart