10 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Gloppen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Ferske skred
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Mange flakskred på kjøreturen, flest i høyden i å 700-1000 og NV-N-NØ.
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
1,80 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Litt nedbør i lufta hele dagen, men tilskyende og etterhvert lavt skydekke.

Copyright
LarsO@obskorps
Kommentar
Tilskyende utover dagen.
Snødekke
Total snødybde
250 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Det er rikelig med snø i høyfjellet, og de øverste 150-200cm er kraftig påvirket av regn fra siste døgn. De siste 20cm er lett fuktig, mens videre nedover i snødekket er det vått. Snøen ligger nå fra ca 500moh, og kun få vindutsatte områder er snøfri.

Copyright
LarsO@obskorps
Kommentar
Opphopning av vann i porøst lag over skarelag.
Copyright
LarsO@obskorps
Kommentar
Fuktig snødekke og sigesprekker ved skavl.
Tester
Test
LBT @20cm Q2
Kommentar
Stor belastning.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er kraftig påvirket av mildvær og regn, og regner med at de mest utsatte hengene gikk i løpet av gårsdagen når regnværet stod på som verst. Har ikke vært over 1000moh, men ser noe snøtransport over ca 1200moh som tyder på tørrere snø lengre oppe. Antar at det fremdeles vil kunne gå noen våte skred under 1000moh, men det mest aktuelle problemet nå er nok ferske fokksnøflak over 1000-1200moh. Skavlene er store og sigesprekker i overkant av noen av disse tyder på at de er i bevegelse.
Utvikling
Kaldere og roligere vær vil gi en gradvis stabilisering av snødekket.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hWOhWh2Vh3Wh2 - 3Wd0.5Wc1 - 2M-WCreated with niViz on 2020-03-28T09:19:51


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gloppen / Indre Fjordane
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Gloppen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
914 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart