9 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøføyk på fjellet (ovenfor 450)
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
14,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
90 %

Copyright
Johan@svv
Kommentar
Mye snøføyk i dag. Bildet tatt noen minutt etter jeg tok av sekken.
Snødekke
Kommentar
Det er kommet nysnø det siste døgnet. Ved parkeringsplassen var det ca 10 cm mens det lenger opp i skogen er inntil 50 cm. Snøen er meget fuktig i bunn og så å si tørr fra 500 moh. Mildværet og vinden tidligere i uken ser ut å ha tatt hardt på utsatte steder i høyden. Ryggen til Hamperokken så ut å være nesten snøfri.

Copyright
Johan@svv
Kommentar
Snøballer som rullet pga mildvær
Copyright
Johan@svv
Kommentar
Utsikt mot Hamperokken
Copyright
Johan@svv
Kommentar
Kram nysnø
Tester
Test
LBT @30cm Q2
Kommentar
Middels tilleggsbelastning
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 22@30cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Johan@svv
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
På plasser over 500 moh vil det være lett å løse ut flakskred der snøen samlet seg.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden transporterer nå betydelige mengder snø. Hvor snøen samlet seg vil det være lett å løse ut skred. Ellers virker det som det er stabile forhold på fjellet.
Utvikling
Vinden vil roe seg noe i morgen. Dette i kombinasjon med gunstig temperatur vil gjøre at snødekket stabiliserer seg raskt. På lørdag øker vinden igjen og det ser ut som det skal komme mye snø, noe som vil øke skredfaren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
9 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]dDdDdD-MECTN22Created with niViz on 2020-03-28T09:55:27

Kommentar
Det føyka så mye at det ikke var mulig å se nærmere på snøkrystallene. Det er derfor antatt at hele snøpakken er rounded grains/fokksnø med forskjellig fasthet.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
551 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart