5 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 600 meter.
Nedre høyde: 200 meter.
Kommentar
Ø vendte heng på Uløy, flere selvutløste løssnø skred. Kristianaksla i Rotsund ett stort tørt flakskred. Ukjent hva raset gikk på.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
1,60 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
55 %
Kommentar
Noen enkle hagl korn i høyden

Copyright
StigR@obskorps
Kommentar
Bilde tatt i retn sør
Snødekke
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fuktig myk snø. 10-30 cm. Vindpåvirket i høyden. I skogen upåvirket men fuktig. Fuktig lag på ca 30 cm stedvis. Over 500moh er det kraftig snøfokk

Copyright
StigR@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye fokksnø med dårlig binding etter mye vind, som blir påvirket av mildt vær og våt nedbør kan løse ut skred.
Utvikling
Det er endel snøfokk i høyden der sneen også er fuktig. Fortsatt mildvær vil påvirke sneen lavere. Kan gi flere selvutløste skred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det er store lokale variasjoner pga skiftende vær og nedbør den siste tiden.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
481 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart