9 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Vinje).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
26.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøen er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Mildværet gjør snødekket fuktig opp til ca 1200moh.

Copyright
svein@obskorps
Copyright
svein@obskorps
Tester
Test
LBT @70cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Fikk brudd i kantkornlag nede ved bakken.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er god sikt i dag og ingen skred observert i Raulandsområdet. Stabile forhold opp til ca 1200moh. Over denne høyden kan det være ustabil fokksnø. Det kan og være områder med kantkorna under skarelag i høyden.
Utvikling
Hvis det blir en del sol de neste dagene,så vil faren for våte løssnøskred øke.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Dette gjelder Raulandsområdet opp til ca 1200moh. I høyden kan det være noe mer ustabilt pga fokksnø og enkelte steder med kantkorn under skarelag.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e3MdMe2Mhe1.5MdMdWGNDCreated with niViz on 2020-03-28T08:48:41


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vinje / Vest-Telemark
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Vinje
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1093 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart