10 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
23.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
I noen tverrlasta renner på Gruvefjellet har det gått noen mindre skred i fokksnøen ser det ut til.

Copyright
Sigmund@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-16,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
40 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det kom rikelig mengder med løs fin snø det siste døgnet. Ihvertfall for oss som ikke er så godt vant, Men det ble litt vind fra SVi løpet av mandagen snøen er blitt flytta på. Spesielt på eksponerte steder der SV vinden tar tak. I mer skerma områder finner vi fremdeles mye løs snø i overflaten. I l NØ vendte leheng er det fokksnø av varierende hardhet. fFnner fortsatt et godt utvikla kantkornlag under den gamle fokksnøen og rennsnø i bunn

Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Ned Larsbreen i et skjerma område for SV vind
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
Larsbreen og Nordenskioldtoppen. Fokksnø på Larsbreen, avblåst på eksponerte steder og rygger. innblåst snø i renner og forsenkninger
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
Over Larsbreen mot Sarkofagen og Platåberget. SV vind har blåst rygger bare og tverrlasta snø i renner og lesider.
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Larsbreen mot Trollsteinen. Løs snø i skjerm områder på breen. Avblåst på side opp mot Trollsteinen
Tester
Test
LBT 8@25cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT 12@65cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 20@95cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Vindretning varierer noe med terrenget i regionen, men dominant vindretning har vært fra SV siste døgnet. Nå drar det seg vel i mot mer SØ vind det neste døgnet. så alt som ikk er Sørvendt vil kunne få innblåst snø i løpet av neste døgnet.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Kantkornlaget under gammel fokksnø er fortsatt mulig å påvirke, men krever nå større tilleggsbelastning. Med fokksnøen over kan skredene muligens bli opp mot strl 3
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøproblemet er nå mest fremtredende. Jeg fikk ingen faretegn i snødekket på veg opp. Men observerte et par ferske skred. det har også kommet mye snø til regionen å være. Situasjonen på denne obsturen akkruat nå vil nok tilsi en FG 2. Men jeg opplever situsjonen i regionen som mer krevende. Det er nå meldt inn mer snø andre steder i regionen og det er varslet vind med noe nedbør for i natt og i morgen. Det er også mulig å påvirke et kantkornlag underfokksnøen og kantkorn over bakken. Snødekket er også svært varierende i tykkelse på ulike sider av fjellet og i skjerma kontra utsatte steder. Derfor vil endra vind over på SØ føre til innlasting på et tynnere snødekke. Der kantkornlaga er lettere å påvirke enn her jeg grov testen.
Utvikling
Tirsdag tislier været at vi har et klart fokksnø problem og FG 3 situasjonen vil nok kunne vedvare ut til onsdag. Men Så roer været seg, fokksnøen stabiliseres og det blir vanskeligere å påvirke kantkornlaga. Slik at skredfaren vil roe seg fra og med torsdag, sli været ser ut nå
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint det
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
8 observert
Tester
3 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090100Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]f3.5de2ddcECTN20GNDCreated with niViz on 2020-07-12T09:10:44


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Larsbreen / Svalbard
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
526 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart