3 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
10-20 cm nysnø målt i dalen.
Fersk vindtransportert snø
Med den skiftende vindretningen kan der ligger vindtransportert snø i nesten alle eksposisjoner
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
9,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Vinden kommer ned breen øverst i dalen, Nybyen.
Notater
Tekst
Innsynkning

Copyright
Jens Abild
Kommentar
Ovenfor huset
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Ovenfor huset
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Over brakke 11 og 13
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Skredbaner fra sukkertoppen
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Sukkertoppen
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Sukkertoppen
Copyright
Jens Abild
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Skjeringa / Svalbard
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
78 
+/- nøyaktighet
31 meter
Laster kart