2 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Observert av
Sander@ObsKorps
Gruppe
ObsKorps Indre Sogn
Kildeangivelse
Har blitt fortalt
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
20. februar 2020 kl. 14:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
20.02.2020 14:30
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
Ukjent
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
1071
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Høyde i stoppområde
1065
Kommentar
Eg har kun høyrt om dette og snakka med personen som vart teken i skredet. Det er snakk om to skred. Det første var på ca 10x10m og det andre, like nedanfor, var betydeleg større, men det var vanskeleg å seie kor stort det andre skredet var, sidan sikten var dårleg.

Copyright
Sander@ObsKorps
Kommentar
Skreda gjekk i området rundt kartsenteret.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Eg har høyrt om dette og snakka med personen som vart teken av skreda. Personen løyste først ut eit skred på ca 10x10m og vart frakta med dette nedover til skredet stoppa. Sidan sikten var dårleg ville turfølget finne igjen oppoversporet, slik at dei kunne følge dette nedover. Dei køyrte nedover ved sidan av kvarandre med litt avstand, for å sjå om dei kunne finne igjen oppoversporet. Det var då, den samme personen som løyste ut skred nr. 1, løyste ut skred nr. 2. Personen som vart teken i skredet seier at han ville ha blitt begravd om det ikkje hadde vore for at han hadde klart å holde seg oppreist når han vart frakta med skredmassane nedover. Begge skreda vart løyst ut når turfølget sto på ski nedover.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Person skredtatt, uten skader
Observasjonstype
Snø
Lenker
Avisartikkel frå Sogn Avis
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sogndal / Indre Sogn
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1064 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart