8 Snø observasjoner ved (Svalbard vest/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ikke gitt
Får ikke samme drønnene i snøen som i går.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
To skred i nesten samme område. Et gjengitt under skredhendelse i denne obs, det andre ca 500 lenger nord i samme eksposisjon.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
20.02.2020 13:30
Skredtype
Tørt flakskred
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
496
Høyde i stoppområde
450
Bruddhøyde
3,00 cm
Bruddbredde
100,00 m
Kommentar
Fatalt skred i går. Bilder fra i dag. Har også gått et skred ca 500m lengere Nord i samme eksposisjon.
Snødekke
Kommentar
Flytur fra Longyearbyen til Fritiovbreen. Store variasjoner i snøfordelingen i terrenget. Mye avblåst og generelt lite snø. Ligger noe gammel snø i vestvendte heng. Ellers har det vest i regionen, og på vestsiden av regionen kommet endel snø den siste uka. Nå ligger dette i SØ heng, og i forsenkinger i terrenget. I går var denne snøen mye mykere og med mer lagdeling enn nå i dag. Så sintringsprosessen har skjedd fort.

Copyright
Kjetil@obskorps
Copyright
Kjetil@obskorps
Copyright
Kjetil@obskorps
Kommentar
Naturlig utløst skred ca 500m lengere nord enn det fatale skredet.
Copyright
Kjetil@obskorps
Kommentar
Naturlig utløst skred ca 500m lengere nord enn det fatale skredet.
Copyright
Kjetil@obskorps
Copyright
Kjetil@obskorps
Copyright
Kjetil@obskorps
Copyright
Kjetil@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Her i vest ligger det et lag med begynnende kant under den ferskeste fokksnøen. Under dette er det variasjoner av smelteformer og avrundet kant. Et islag nesen ved bakken, og kantkorn ved bakken. I dag er snødekket over hardt sammenlignet med i går, og det er i dag vanskelig eller svært vanskelig å påvirke dette laget.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det fokksnøproblemet vi hadde i går er mye mindre i dag. Begynnende kant under dette fokksnølaget, og kantkorn ved bakken.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]f2.5ihedeCe1(1) Variasjoner av hardhet mellom 1F og P. Liten tid til åundersøke alle de lagene, men fremstår nå som enfokksnø-pakke eller flak(2) 0,7mm kant, under 1cm tykt og uvisst hardhet pga vanskelig åmåle hardhet i så tynt lag. (3) Delvis avrundet kant(4) En smelte-pakke bestående av avrundet kant med enkeltehardere lag innimellom. (1)(2)(3)(4)Created with niViz on 2020-11-25T06:31:57

Kommentar
Snøprofil tatt ca 100m Nord for skredet med samme eksposisjon.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Marcussenfjellet / Svalbard
Varslingsregion
Svalbard vest
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
311 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart