6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Sørlig vind gir kraftig snøfokk enkelte steder.

Kommentar
Fokkskyene 50-100 m ut fra Steindalseggen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
80 %
Kommentar
Vind og nedbør i går kveld/natt tok trolig mest innerst i regionen. Kraftig snøfokk strynefjell-grasdalen sent i går.
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
600 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Varierte snøforhold, etter at både moderat mildvær i natt og sønnavind har fått prege de store nysnømengdene. Leområder kan fortsatt ligge ubundet oppunder topp/ryggnivå, men mildværet (litt regn under ca 600m) har gitt noe komprimering av øverste 30 cm over mildværsgrense, uten at det har satt seg skikkelig under. I leheng på 1000 m er det stedvis fortsatt overraskende stort gjennomsynk (opptil 70 cm) uten ski. Tungt topplokk over løsere snø fungerer som mykt flak, men bruddforplantning er svak, selv når det sprekker opp rundt ski. I den ferske fokksnøen fant jeg et sted et skikt øverst, 5 cm, med god forplantingsevne. Ellers varierende stabilitet. Mye lokale forhold, når det gjelder vindpåvirkning. Enkelte topprygger er omtrent helt avblåst, mens andre steder har den ikke fått skikkelig tak.
Tester
Test
@0cm
Kommentar
Rutsjblokktest RB4. 1190 N
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 2@5cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
1150 N
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 12@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
1200 N
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTH 25@30cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Svært mykt flak. 1000 m NØ
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Naturlig utløst sannsynlig der det er størst snøtransport/ henteområder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Typisk lumske forhold, hvor trygge forhold et sted kan lede til feilslutning om nabohenget. Obs skiløperpåvirkning av overgangsoner. En viss konsolidering av løssnøen kombinert med økende fokksnøproblem.
Utvikling
Svært mye flyttbar snø. Hard vind kan gi enkelte store skred øverst.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1232 
Laster kart