9 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Begynte blåse etterhvert også der jeg gikk

Copyright
Urpu@Romsdal
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Så ett lite skred , sannsynligvis fra i går.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Siste snøen er komt med lite vind så steiner og skare ligger skjult under på ellers vindutsatte formasjoner . Det er nå ganske bra med snø virker som. I skogen er det rundt 70cm gammelsnø med cirka like mye nyere snø , så totalt rundt 1,5 m . Naturlig nok en del variasjoner. Det er mye tilgjengelig snø for vinden å flytte nå .

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mot Måndalen
Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Stabilitetstest
Test
LBT @32cm Q2
Kommentar
Nedføyket nysnø svikter m middels+ tilleggslast
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
LBT @32cm Q2
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Dette problemet har stabilisert seg en god del siden i går . Det begynte blåse fra S/SØ på ettermiddag og jeg fant såvidt det problemet på ryggen , dette løste ut lett .

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Mest sprekking i den ferskeste vindtrasporterte snøen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
En fin og kald vinterdag til fjells i dag på fredag . Snøen gir lite faretegn. Det måtte nå større /mer belastning til at noe i SØ-Ø-NØ skulle løsne , så det virker som at dette problemet har stabilisert seg en del . Det nye problemet i V-N er derimot mer potent . Det er også verdt å merke at det i utgangspunktet på flere steder er noe tynnere snødekke og hardare overflate i disse V-N himmelretninger. I tillegg så blir nå den siste snøen (som kom med lite vind) nedføyket der . Inntrykk av fg 2 der jeg gikk i dag , men er nå stigende pga vinden . Blir spennende å se om varmen kommer imorgen , eller når den kommer .
Utvikling
Stigende .
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Bra beskrivelse.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
4 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohd(z)Dc(v)DdDaD(1) -5'c i lufta(2) Svikter øverst m middels,Q2(3) Gravde ikke(1)(2)(3)Created with niViz on 2020-02-25T10:47:07

Kommentar
Forholdsvis tynn snødekke (1m) på ca 900 Sørlig

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
926 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart