10 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vind frå S

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Lett snøfokk mot N. Ingen skytande spr eller drønn
Skredaktivitet
Dato
14.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingenting observert. Ganske god sikt, men flatt lys så har ikkje 100% oversikt

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Bra sikt, men litt flatt lys.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
99 %
Kommentar
Litt stigande temperatur med sørleg vertype.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Lite dryss med nysnø i natt. Skiføre i terrenget i alle fall frå 300. Laus snø opp til skoggrensa 500. I skjerma områder er snøen også laus vdare til 800, men vindpåvirka mjuk - hard på alle vindutsatte plassar. Men den er fortsatt transporterbar. Ryggar begynner å bli avblåst ned på rabbar og stein. Snøfokk frå dei fleste toppar mot nordleg sektor.

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Flakdanning over skoggrensa, her på ca 600
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Vindpåvirka snøoverflate. Mot S.
Stabilitetstest
Test
ECTN 11@20cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Tjukkselsen på dette laget aukar nok i takt med fortsatt vind

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Kanskje litt vanskelegare å løyse ut i denne sektoren, men dei blir større.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø i dei fleste sektorar, kanskje med unntak av sørleg. Med tanke på at dette er «første» helga i år med skiføre så er det grunn til å vere forsiktig.
Utvikling
Litt mildare ver så naturlig utløyste skred kan muligens forekomme.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h2Dd0.3Dc0.5Dd0.5DGNDCreated with niViz on 2020-02-25T09:11:36

Kommentar
Profil i Nordleg heng i siste snøtransport. Begge testar på ca 750 moh


Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Same østvendt profil: etter litt ekstra hamring (type «ECTP50» så slapp det faktisk heilt ned på gamal MF. Her kan det bli litt størrelse på skreda.
Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Profil frå Østvendt heng. ECTP 25@15-20cm. Q3. Rotete bruddflate, men tydeleg propagering.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ørsta / Sunnmøre
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
758 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart