10 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
Eivind@SVV
Gruppe
Trollheimen_SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. februar 2020 kl. 14:49
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Største skred var størrelse 2, men det var flest str. 1. De har gått i løpet av siste 48 timer, sannsynligvis i går.

Copyright
Eivind@SVV
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Startet med klarvær. Skyet til i løpet av dagen.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Bundet snøoverflate over skoggrensa. Skal mye vind til å rive løs snø til transport.
Stabilitetstest
Test
ECTN 16@16cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
God stabilitet og lite evne til bruddforplantning i fokksnøen. De fleste observerte skred er størrelse 1, men det største er størrelse 2. Vi finner antydninger til overflaterim i skogen, men det er ikke observert over skoggrensa.
Utvikling
Snøoverflata er såpass bunden at vinden som er meldt i kveld ikke vil transportere mye snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Hovedskredproblemet i varselet vil antakeligvis ikke komme her i området.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
8 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]dDOhDdDd0.5DcDECTN16Created with niViz on 2020-02-25T09:39:41Copyright
Eivind@SVV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Oppdal / Trollheimen
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1399 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart