4 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. februar 2020 kl. 13:18
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Fokksnø av ulik hardhet over skare men virker å være god stabilitet. Tykt lag med 4F godt utviklet kantkornlag samt et kantkornlag under knivhardt skare i snødekket. MEN ser ikke det som et skredproblem. Et mindre skred har gått i nordvendt renne men har ikke trigget evt kantkornlag på tross av skredbane er i et område kjent for store skred med kantkorn som skredproblem. Skare over rygger. Lite snø tilgjengelig for vindtransport

Copyright
jan arild@obskorps
Copyright
jan arild@obskorps
Copyright
jan arild@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg og lite tilgjengelig løssnø som kan pålagres i bratte leheng. Fokksnøflak i høyden som et pålagret over skarelag virker også å ha stabilisert seg godt, og skal stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i. Vurderer ikke vedvarende svakt lag av kantkorn som skredproblem i denne delen av regionen
Utvikling
Værutsiktene tilsier ingen endring i skredfaren
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
953 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart