10 Snø observasjoner ved (Romsdal/Hustadvika).
Observert av
halgeir@svv
Gruppe
regObs MOLDE
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
13. februar 2020 kl. 12:16
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Fersk vindtransportert snø
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det sprekker opp rundt ski og testkanter. Sprekker opp inysnøen.

Copyright
halgeir@svv
Kommentar
Sørvendt testkant
Skredaktivitet
Dato
13.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Vanskelig å se pga dårlig sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Kraftige, men avtagende byger utover dagen.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Avblåst på vindutsatte steder som rygger og rabber.

Copyright
halgeir@svv
Kommentar
Sørvendt 800 moh.
Copyright
halgeir@svv
Kommentar
250 moh
Tester
Test
ECTP 11@40cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Det svake laget er flere cm tykt og består av løs nysnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @40cm Q2
Kommentar
Svakt lag av nedføyka nysnø. Middels til lett dasking.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
halgeir@svv
Copyright
halgeir@svv
Copyright
halgeir@svv
Kommentar
Sørvendt
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stort snøfall i kombinasjon med vind fra V/NV har dannet fokksnøflak over nysnø. Tester viser at bruddforplantningen er begrenset og skredstørelsen forventes maksimalt 2. Vi observerte i sørvendt terreng opp til 800 moh og forholdene kan være mer krevende høyere opp. Observerte sammen med Urpu, Hilde og Jostein.
Utvikling
Oppholdsvær og milde temperaturer vil være stabiliserende, mens vind fra sør vil endre utsatt sektor mot fredag kveld. Mye flyttbar snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
For ytre strøk er faregraden for høy, men i andre deler av regionen hvor det er høyere skredterreng, kan faregrad 3 være riktig.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hz1DcDd1.5DcD(1) Gravde ikke i dette laget(1)Created with niViz on 2020-09-29T01:12:21


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
Hustadvika
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
851 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart