10 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Observert av
martin@svv
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
12. februar 2020 kl. 12:07
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden
Skredaktivitet
Dato
12.02.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Hadde periodvis god oversikt over fjellen rundt Breivikeidet.
Værobservasjon
Vindretning
Fra vest
Kommentar
Lette byger kommer og går.
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ca. 10 - 15 cm tørrsnø over skarelag fra 250 moh og oppover. Løst opp til tregrensa/400 moh, gradvis mer vindpåvirket fokksnø oppover i høyden (maks 1F). Var opp til 800 moh idag. Her på 800 moh har mildværet fredag/lørdag også påvirket snøpakken, og gitt dannet et smelteomvandlet lag (som kommer frem av snøprofilet).

Copyright
martin@svv
Kommentar
Supert skiføre i skogen over gårsdagens miødværsgrense (ca 250 moh)
Copyright
martin@svv
Kommentar
Ca 500 moh.
Copyright
martin@svv
Kommentar
Ca 600 moh. Laget spor med skiene hele vegen.
Copyright
martin@svv
Kommentar
Skiene føyket litt ned mens jeg gravde snøprofil. Her på 800 moh. Lett snøfokk fra ca. 700 moh. Mer vind i høyden.
Tester
Test
ECTN 11@15cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Evt. str 1 - noen bratte heng.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Usikker på om dette er relevant. Laget kom tydeligere frem i snøprofil på 400 moh enn snøprofil på 800 moh. Tror laget er mindre utviklet i høyden, men har ikke god nok oversikt til å være helt sikker.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet litt snø etter mildværet som kan gi fokksnøproblem i enkelte heng. Problemet er mest aktuelt høyere opp hvor det er mer vind og lett snøfokk idag. Snøen virket generelt godt bundet til skaren gjennom hele turen idag, jeg tror derfor utbredelsen er begrenset. Nysnømengden er også begrenset. Kantkornlag finnes, men er utviklet i varierende grad og er generelt vanskelig å påvirke.
Utvikling
Økende vind kan gi mer snøfokk, men en del av overflaten er allerede litt vindpåvirket.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Spot on skredfarevurdering med presis og god forklaring av vvsl. Fin høyde på fokksnø-skredproblem.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]d0.5Dz0.5Dd0.5DhDc0.5Dc0.5DECTN11(1) Ga Q3-brudd når jeg beøadtet søylen med spaden bak.(1)Created with niViz on 2020-09-29T01:55:45

Kommentar
Middagsaksla er forholdsvis vindutsatt. Antydninger til kantkornutviklet lag, men ga kun Q3-brudd når jeg provoserte det frem med spaden.


Copyright
martin@svv
Kommentar
Ikke propagering i øverste fokksnølag. Stemmer bra med signalene jeg har fått på turen ellers.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
781 
+/- nøyaktighet
29 meter
Laster kart