11 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindtransport over tregrensa

Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Lett å løse ut der fokksnøen er mykt. Bilde tatt ved ca 400 moh i en liten NV heng
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
24.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Kommentar
Kjørte fra Tromsø ut til lyngen. Så naturlig utløste løs snøskred i noen lesiden på Breivikeidet. Her mest sørlending 1 i SØ siden Også fjellene nord for Breivikeidet så jeg noen skred i NØ heng fes andre siden av fjorden. Har ikke observert noen skred på lyngenhalvøya nord for svensby
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Vindstille litt lavere på fjellet, ellers litt kald vind. Varierende skydekke i løpet av dagen men stortsett bra sikt.

Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Litt snøfokk langsbakken over skoggrensen.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk

Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Over skoggrensen er det vinpakket mykt over alt.
Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Litt mer ny snø i skogen der vinden har ikke tatt like mye.
Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Snødekket ved 150 meter. 30cm pp 4F-1F opp på 40 cm MF P begge lagene fuktig
Tester
Test
LBT @10cm Q1
Kommentar
Nedføyket lag med nysnø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @25cm Q1
Kommentar
Kantkorn under skare. Fokksnøen er godt bunnet til skare laget
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 12@25cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @60cm Q3
Kommentar
Godt utviklet beger krystaller omvend bakken
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Oppbyggende omvandlig danner et kantkorn lag på skare lag mellom det gamle våte snødekket og det nye fokksnøen som ligger opp på dette. Er usikker på utbredelse men tror det kan variere mye avhengig på hvor høyt på fjellet det har vært mildt.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Lettest å løse ut der fokksnøen er myk. Noen plasser er det god binding i fokksnøen men er fortsatt my vindtrsnsport snø og mye ny snø tilgjengelig for transport
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind transport fortsett på gang. Fokksnøen er lett å løse ut der den er myk men begynner å stabilisere seg i noen områder. Man bør også følge med på utvikling av et kanktkorn lag under skare i overgangen fra det gamle våte snødekket og ny snøen som har kommet den siste uken. Under tregrensen oppleves snødekke som veldig stabilt med veldig god skiføre
Utvikling
Forventer at fokksnøen stabiliserer seg ganske rask men kantkorn laget kan bli mer aktiv framover.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Mye variasjon i regionen. Men varslet treffer stort sett!
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]f5Ohe2.5h(e)1.5 - 2e1.5OhdMac(d)MECTP12GNDCreated with niViz on 2020-03-29T10:53:26Copyright
Finn@obskorps
Kommentar
Begerkrystsller ved bakken
Notater
Tekst
Legger in resten senere
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
939 
+/- nøyaktighet
11 meter
Laster kart