10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Ål).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra vest har med litt finslipt fokksnø som legger seg i Ø-vendte heng. Opptil moderat snøfokk i korte perioder med byger, ellers lett.

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Moderat snøfokk i byger
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
24.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Noen skred i S-vendt terreng i bratta på Reineskarvet, har antagelig startet med skavlbrudd på 1600-1700 moh
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
11,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
30 %
Kommentar
Klart i øst, skyet og byger i vest. Enkelte byger tar seg hit mn neppe lenger øst

Copyright
steinar@obskorps
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Stort sett hard skare etter flere episoder med mildvær og kraftig vind. Fersk fokksnø i Ø-vendte heng. Fokksnøen er litt fuktig og finslipt og setter seg umiddelbart. Antagelig tørrere høgere på fjellet og mer pålagring lenger vest

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Ø-vendt side med fersk fokksnø
Tester
Test
ECTP 2@28cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i tynt sjikt med grøvre korn ca 1mm mellom fokksnø og skarelag. En slags smelte/kant form? Greier ikke se tydelige kantkorn.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Brudd i sjikt med grovkorna snø på skare
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Dagens test avslører dårlig binding mellom fersk fokksnø og skare, pga et sjikt med grovkorna snø. Ellers virker fokksnøen seig og kompakt uten sjiktning. Høgere på fjellet kan fokksnøen være kaldere og ha dårligere bindinger innad, og lenger vest er det antagelig større pålagring. Områder med fersk fokksnø er lette å identifisere da det ellers er skare
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ustabil fokksnø er eneste aktuelle skredproblem, enten pga dårlig binding mot skare eller sjiktning i fokksnø. Pålagring foregår i heng mot Ø.
Utvikling
Forholdsvis mildt så fokksnøen stabiliserer seg raskt. Dårlig binding til skare kan være et mer varig problem.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra dette
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h0.5MOhd(c)0.3 - 1MOhd0.1MECTP2(1) Flere tynne skarelag i dette laget. Finner også sjikt medmer intakte snøkrystall-fragmenter(1)GNDCreated with niViz on 2020-03-31T12:23:49

Kommentar
Ø-vendt lunt heng med påfyll av fersk fokksnø. En anelse fuktig til bakken, men finner allikevel en og annen snøkrystall-form nede i snødekket som ikke er smelteomvandlet

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Ål / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Ål
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1132 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart