9 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. januar 2020 kl. 10:56
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
ca 10-15 cm nysnø sida igår. Forholdsvis lite vind i den snøen, og den er såpass kald at flaka er svakt bundet og mjuke
Skredaktivitet
Dato
24.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %

Copyright
torolav@obskorps
Kommentar
Vind i snøen
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fint skiføre
Tester
Test
LBT @10cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Flaka er såvidt harde nok til å ta ut i test
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Skredproblemet er i leområder, i terreng som fanger nok snø til flakdanning av ein viss storleik
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Litt nysnø har lagt seg på eit snødekke som fekk mildvær igår. Det er derfor ein gunstig oppbygging opp til dette høgdenivå, med eldre snø som er fast og spenningslaus, og gode bindingar mot nysnø. Mildværet igår har ikkje danna smelteskare på dette høgdenivå i eldre snø, fortsatt finkorna blyantfast/ fingerfast fokksnø frå siste store snøfall tidlegare denne veka. Over dette høgdenivå er det truleg svakare binding i eldre snødekke grunna mindre varme igår torsdag. Lenger ned i snødekke er det gode bindingar og smelteformar av ulik hardheit. Skredproblemet er fersk fokksnø i enkelte terrengformer som fangar nok snø til samanhengande flakdanning, eks bekkedaler, kraftige skålformer bak større henteområder.
Utvikling
Vind og litt nysnø vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø, og forholdsvis kalde vil gjere at stabilisering tek noko tid
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Faregraden er for høg her i denne del regionen, mulig det er meir passande lenger vest. Her er det ein låg fg 2, tenderer mot fg 1.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]hhddcCreated with niViz on 2020-04-09T10:16:04

Kommentar
Det er ikkje nevneverdig temperaturforskjell i snødekket no

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Oppdal / Trollheimen
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1312 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart