10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. januar 2020 kl. 09:46
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden
Fersk vindtransportert snø
Kraftig til middels snøfokk. Fokksnøansamlinger i østvendte til NØ leheng.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Dette er på en skavl. Bryter lett og glatt her. I nedføyket løsere snølag som i profilen.
Skredaktivitet
Antatt tidsrom
0-6
Kommentar
Naturlig utløste skred langs FV53 i natt. Paul i Wyssen har lagt inn på Regobs.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
80 %
Kommentar
Kraftig vind fra vest til sørvest. Enkelte lette snøbyger.
Snødekke
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Tidvis kraftig snøfokk, men dette varierer hvor en er hen da enkelte plasser er blåst rene og bare skaren er igjen. Hovedsaklig ligger fokksnøen i forsenkninger og le møt øst til NØ. Fokksnøen er blitt ganske fast 1F og svært vindpåvirket. Sprekker opp her og der der det mangler understøtte. Den eldre fokksnøen under virker veldig kompakt og uten betydelige lagdelinger før en er nede mot skaren. Der er det et noe løsere og litt fuktig snølag. Det er generelt hard skare/ is på toppen av snødekket opp til observert 1300moh. der det ikke er fokksnøansamlinger. Rygger og kanter mot vest er blåst bart.

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Tester
Test
LBT @10cm Q2
Kommentar
I fokksnø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @18cm Q2
Kommentar
I føkksnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 14@18cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1600 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Utbredelsen kan være mange østvendte leheng, men TROR det er blåst så hardt at i større heng har snøen blåst mer vekk og at det heller ligger tykke fonner i mer isolerte områder. Derfor antar jeg at skredstørrelsen ligger rundt 2. Kan være det har kommet mer snø i høyden i steden for regn/ sludd tidligere. Dette kan selvsagt øke skredstørrelsen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mildvær som har gått over i snø og sterk vind fra vest siste døgnet. Ferske fokksnøflak i østvendte lesider. Fokksnøen sitter bra på det eldre snødekket, men løssnølag i den ferske fokksnøen bryter lett og glatt, og kan påvirkes av skiløpere. Fokksnøen vil trolig stabiliseres raskt pga gunstig temperatur og noe fuktighet i snøen. Pågående vindtransport og bygeaktivitet vil føre til ytterligere pålagring og økende belastning på snødekket før den ferske snøen får stabilisert seg. Under 1200-1300 moh er det trolig ikke aktive kantlag lenger pga mildvær. Disse i tilfelle være svært vanskelige å påvirke. Nåforholdene under 1300moh vurderes til en høy 2. pga fersk fokksnø og pågående byger og mye vind.
Utvikling
Kontinuerlig vindtransport og bygeaktivitet utover neste døgnet vil trolig opprettholde fg 3 hvis det fremdeles kommer nedbør med vinden. Avtar nedbøren er det lite snø tilgjengelig for vindtransport igjen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Kan sannsynligvis argumentere godt for fg 3 i de høyereliggende områdene. Ikke aktivt kantlag under 1300 som kan påvirkes i denne delen av regionen virker det som.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]Temperature [°C]Ohd1D-Md0.5Dx1D-Mc1.5Dn1D-Mc1DECTN14Created with niViz on 2020-03-31T11:57:28Copyright
Leif@ObsKorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1273 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart