9 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
23. januar 2020 kl. 15:45
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind, godt over 20 m/s, flytter og sublimerer (fordufter) snø.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Viser det også, men i større skala. Her fra bjøberg.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Viser snø som flyttes av vestavind.
Skredaktivitet
Dato
23.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
25,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Kommentar
Noe nedbør lengst vest, bare litt i kastene /bygene med kraftigst vind.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot sø fra bakkestølnøse.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot øst fra Bjøberg.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Kraftig vind fra vest har I lengre tid påvirket all snø i alle himmelretninger. Nå er det generelt mest skare på overflaten. Den bryter og er preget av plussgrader. Over 12- 1300 moh har det meste av nedbør siden romjula kommet som snø og det er full vinter og godt med snø i leområder der. Det er klart mest snø i østvendte leområder, flater, utsatte steder og vestvendt terreng er avblåst, skareføre og mye stein og terreng stikkende fram. Skjerma østvendte leområder med bråe, bratte overganger har myk snøoverflate som er kram opp til 13-1400 moh.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Til høyre sees skare, til venstre sees kram, fersk vindtransportert snø. Dette bildet er tatt relativt langt nede i et leområde som har bratt overgang.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk vindtransportert snø i skjerma østvendte leområder er skredproblemet. Den stabiliserer seg raskt grunnet gunstig temperatur. Svært kraftig vind gjør at jeg mener skredproblemet har begrenset utbredelse og finnes i få østvendte heng der overgangen til henget er brå. Mye av snøen som var i bevegelse i dag, sublimerte. Borte! Snøoverflaten opp til 1300 moh er Kram. Kantkornet snø finnes flere steder i snødekket, men laget under øverste skarelag er det som har flest begynnende/avtagende ugunstige egenskaper. Jeg tror fg kan være 2 I randsonen til regionen, høyt til fjells. Det er nok stort nok omfang på skredproblemet til at regionen under ett vil få fg 2, men østover i regionen og under 1200 moh lengst vest er den 1, stabile forhold med et tilnærmet isotermt snødekke.
Utvikling
Den snøen som finnes i terrenget nå som er tilgjengelig for vestavinden, lar seg nesten uansett vindstyrke ikke flytte på. Temperaturen er gunstig for rask stabilisering av fokksnø og jeg mener at vi vil ha en lav faregrad fremover til det kommer nedbør av betydning.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]e1DOhC1DOhDC1D-MOhD-Md0.3Mc0.5MCreated with niViz on 2020-03-31T12:54:10

Kommentar
Profilen I dag ligner veldig på den for noen dager siden. Eneste forskjellen er at varme/fukt preger snødekket lengre ned og snødekket er tilnærmet isotermt.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1201 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart