4 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Våt snø som er preget av mildvær og vind, Noe fuktig og fokksnø enkelte steder. Ikke snøfokk.

Copyright
Rune@obskorps
Kommentar
Vestlig sektor
Tester
Test
LBT @20cm Q2
Kommentar
Fokksnøflak gikk mot skaren ved hard belastning
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Rune@obskorps
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Snødekket er preget av mildvær og vind. Noe fokksnø i enkelte heng i østlig sektor. 1 grad på 1100 MOH. Vil kunne være tørrere snø og tørrere fokksnøflak høyere opp.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stabile forhold, men kan være faregrad 2 i enkelte heng i østlig sektor om snøen er tørr
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1145 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart