10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Til tider kraftig snøfokk, økende med nedbør moh
Skredaktivitet
Dato
23.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,20 °C
Vindhastighet
15,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
90 %
Kommentar
Mye vær og vind. Snøvær kom på ca 1130, med redusert sikt. Tyin//årdal stengte rett før jeg skulle ut. Godt vestavær mao. 0 grader på 1200moh
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Vindprega og varierende. Stort sett øst som har snø og skredproblematikk. D/M mtp fukt, så med kuling er det mye snø som transporteres. Mild temp gjør at fokksnø stabiliseres raskt.
Tester
Test
CTH 23@10cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Sjikt i fokksnø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @100cm Q3
Kommentar
Gammelt skarelag me fuktig kant, hard banking!
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Even@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind fra fest gjør fokksnø til mest utprega skredproblem. Milde temperaturer og og et fuktig snødekke gjør at flak stabiliseres fort. Opp til 1200 var det + 0,2 grader. Økende fare med høyde over havet. Der vil også kantkorn være mer aktivt. Pga sikt og økende vind gikk jeg ikke høyere i dag. Oppsummert er det et relativt stabilt og død snødekke opp til 1200 i dag.
Utvikling
Synkende temp vil gjøre at flak trenger litt mer tid på stabilisering, samt at mer nedbør og vind øker pålagring i østlig sektor. Kantkornproblem rundt skarelag høyt i dekke vil kunne få bedre groforhold
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d(h)Mh(O)MOhMdMdMCreated with niViz on 2020-04-09T11:11:39Copyright
Even@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1153 
+/- nøyaktighet
32 meter
Laster kart