10 Snø observasjoner ved (Lyngen/Balsfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
22.01.2020
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har dårlig sikt over tregrensa
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snø og vind. 50 meter sikt over tregrensa
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
20-30 cm nysnø i under skoggrensa. Snøen begynner å være vindpakket ved tregrensen og blir hardere høyrde på fjellet. Noen steder er det avblåst til skarelag.
Tester
Test
LBT @0cm Q2
Kommentar
Fikk q2 brudd på alle tre nedføyket lag av nysnø med hard slag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 13@43cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Slo hardere etter test resultat og fikk ikke forplanting på dette laget.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @45cm Q3
Kommentar
Hard slag for å få q3 brudd i kantkorn.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Har ikke vært i høyden men basert på være vil jeg anta at dette skred problem fin også høyere på fjellet
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Usikker om dette er en høy 2 er eller en lav 3 men fokksnøen jeg har observert er godt bunnet. Har ikke vært høyere en 500 meter og hadde heller ikke bra sikt. Fant tydelig lag med kantkorn men på dette stede men med q3 brudd og ingen forplanting.
Utvikling
kommer mer snø og mere vind så det kan forventes mere vind transportert snø. Usikker på utbredelse på dette kanktkorn laget.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Tror varslet treffer bra selv om fokksnøen var litt mere stabilt på dette stedet.
Snøprofil

Lagdeling
14 observert
Temperatur
5 observert
Tester
3 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2DhDe2DOhhe2DOha(c)DdDaDOhaDdDa(c)D-MECTN13GNDCreated with niViz on 2020-04-05T12:46:49


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Balsfjord / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
534 
+/- nøyaktighet
9 meter
Laster kart