6 Snø observasjoner ved (Lyngen/Balsfjord).
Observert av
torben@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
22. januar 2020 kl. 11:51
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ikke gitt
se faretegn levert på egne observasjoner
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
100 %
Kommentar
temp ved parkering -2. Mye vær i dag. I skogen var det vindstille og bare lykke. Men fra overgang skog-fjell begynte det å blæse igjen. her var det også vind fra V-SV. Lengre opp endret dette seg til N-NØ?
Snødekke
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
i skogen 30-45cm med ubudet pudder, dette ligger oppå det gamle våte snødekket. Mellom disse er det gode bindinger. Stedvis kunne jeg finne at vinden hadde påvirket noe av løssnøen. Da med at det øverste 5-10cm løsnet som myke flak. (lett bundet). I overgang skog-fjell har det fryst et isskarelag oppå det gml våte snødekket. ( fant dette høyere opp og, se faretegn !). Over dette er det ny fokksnø 15-25cm med varierende hardhet 1F, til områder med 4F. På rabbene er den gml isskaren fremme.
Tester
Test
LBT @20cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Ved frigjøring løsnet på kantkorn underl skare. Hardhet på flaket 1F Også sjiktoverganger i fokksnøen, men bedre bindinger her.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
blæste fra flere kanter i dag, derfor er snødekket påvirket i så stor sektor

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
ang høyde antas dette mtp tidligere mildvær og temperaturer. Antar også at dette også finnes i alle sektorer. Hadde masse drønn i snødekket i dag
Skredfarevurdering
Skredvurdering
mye vær og transport av snø nå over tregrensen. Så det er fult mulig å utløse skred som skiløper/brettkjører nå. Pass på leheng, og der snødekket er tynt ( over konvekser/kul formasjoner)
Utvikling
Mye vær meldt, så tenker at faregrad og skredproblem vil vedvare noen dager. Fokksnøen vil nok stabilisere seg når været roer seg. ( 2-3dg) Men skarelaget nede i snødekket ( over 400moh) me dkantkorn dannelse under bør følges med. I dag ga det oss klar beskjed at det var tilstede !!!!!
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
mulig kantkorn under skare burde være med ellers bra varsel
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Balsfjord / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
553 
+/- nøyaktighet
324 meter
Laster kart