10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. januar 2020 kl. 11:56
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport inn i østvendte leområder.
Skredaktivitet
Dato
21.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke noe å se i sentrumsnære fjell.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
60 %
Kommentar
Pågående kraftig vind fra vest og mildt. Noe vindtransport av snø til østvendte leområder over skoggrensa.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot nord
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot øst
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Overflaten er generelt hard under skoggrensa. Over skogen varierer den fra skare til vindpåvirket myk snø i skjerme leområder. Tendenser til kram snø helt opp til 1300 moh.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Til venstre i bildet er et flatt område med skare. Til høyre en liten skavl som peker mot øst med myke flakdannelser. Lett å påvirke akkurat nå, men stabilisering skjer fortløpende og flakene er på str 1-2
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Fremdeles vinter I høyfjellet. Det aller meste av snøoverflate er påvirket av vind.
Tester
Test
LBT @25cm Q2
Kommentar
I kantkornet snø som er rundet delvis av varme.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Str ligger mellom 1 og 2. Utbredelsen ligger mellom noen og få heng.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Sammenfaller med skredproblem 1. Kan nevnes i tekst som i dagens varsel, men er ikke et reelt skredproblem nå etter min vurdering.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnøflak som stabiliseres raskt er problemet. Kraftig vind gjør at skredproblemet er enkelt å identifisere. Det er lett å påvirke flakene nå, men de stabiliseres raskt i mildværet. Er i tvil om fg i dag, men en lav 2 stemmer nok. Vvsl er ikke skredproblem per nå. Snødekket er kaldt på overflaten, men nærmest isotermt nedover. Uvanlig for januar å være!
Utvikling
Stabilisering av nysnøflak og dersom det ikke kommer noe ny nedbør vil faregraden Gå mot en.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Godt varsel som beskriver snødekket og situasjonen godt!
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1DOhC1DOhDC1DOhDd0.3D-Mc0.5D-MCreated with niViz on 2020-11-29T02:11:02


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1247 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart