9 Snø observasjoner ved Trolltinden/ Grytøya/ Harstad (Sør-Troms/Harstad).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
19. januar 2020 kl. 13:55
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
19.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
80 %

Copyright
Espen@ObsKorps
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Vind fra fredag/ lørdag har fordelt snøen ujevnt i fjellet. Mye av snøen er flyttet over i NV - NØ/ Ø live lesider. Snøen ligger som harde flak. Myke flak på mindre vindutsatte steder. Vinden har påvirket snødekket hele veien ned i terrenget. Svakt lag av nedføyket nysnø finnes overalt i terrenget, men har stabilisert seg under tregrensa. Over tregrensa er laget tykt og lite respons å få på dette laget. På ca 400 moh finner jeg tendenser til at nedføyket nysnø beveger seg mot kant (se bilde), men det forsvinner nok med neste mildvær.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Nedføyket nysnø som er på vei mot kantkorn. Svært små krystaller, må ha stor tilleggsbelastning og ingen evne til forplantning.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Brudd i nedføyket lag av nysnø som er på vei til å bli kantkorn (små krystaller) - stor tilleggsbelastning.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser brudd i nedføyket nysnø lag etter stor tilleggsbelastning. Ingen forplantningsevne.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Skredproblemet oppleves ikke aktivt. Stabiliseres raskt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nedføyket nysnø oppleves som stabil i dag. Enten sintret bort eller så er laget tykt. Opplevde svært liten respons på snødekket i dag. Har funnet oppbygging mot kantkorn i dette laget flere steder uten at dette gir respons i dag. Må følges med på fremover.
Utvikling
Mer nedbør og vind, samt mildvær vil trolig øke faregraden ut på dagen i morgen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]d0.5Dc1Dd0.5DCreated with niViz on 2020-08-06T02:36:00


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Trolltinden/ Grytøya/ Harstad
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
805 
Laster kart