10 Snø observasjoner ved Kvæfjord / Lofoten og Vesterålen (Lofoten og Vesterålen/Kvæfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
19.01.2020
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt

Copyright
barbro@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
80 %
Kommentar
Sol og skyfritt frem til kl.12, men ble raskt overskyet etter det.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot S
Snødekke
Total snødybde
185 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
350 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snøpakken består nå av et solid lag med smelteformer nærmest bakken. Over dette ligger to lag med avrundede korn (RG), delt i midten av et lag med noe fuktig smelteformer. Det tynne topplaget består av fragmenterte nedbørspartikler (DF). En del snø er flyttet på i vindutsatte områder. Snøen er fortsatt løs opp til 300 moh, og vindpakket myk/hardt fra 300. Mest vindpakket hardt mot toppen.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot Ø
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Fokksnø på toppen
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot S
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot SØ
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot SV
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Skavl i østvendt heng
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Nordvendt fjellside, bratt heng
Tester
Test
ECTN 10@27cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
barbro@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden har flyttet endel snø, men fortsatt snøfritt på rabber og rygger. Snøpakken er vindpakket fra 300 moh og til topps. Mest vindpakket hard mot toppen. Lagdeling i snølaget med RG. Moderat stabilitet ifølge stabilitetstest. Snøen oppleves lokalt som «satt» og stabil, og med liten forplantningsevne. Endel fokksnø fra 600 moh. Skred observert, men usikkert om det er naturlig utløst de siste 24 timer.
Utvikling
Store snømengder ventet de neste par dagene kombinert med mye vind medfører ytterligere pålagring i leheng. Forventet oppbygging av fokksnø i vindutsatte områder.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h2Dh3Dh3Dd1Dh4D-Md1Dc1DECTN10Created with niViz on 2020-08-06T04:06:53

Kommentar
Nederste del som ikke er med i profilen består av smelteformer.


Copyright
barbro@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kvæfjord / Lofoten og Vesterålen
Beskrivelse
Kvæfjord / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
Kvæfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
712 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart