10 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Bykle).
Observert av
Espen Granan
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
17. januar 2020 kl. 13:48
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Temperatur
2,00 °C
Skydekke
100 %
Kommentar
Skyet. Lett regn eller sludd i perioder.
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fuktig myk snøoverflate. Synker ned ca 10cm med skiene. Snødekket er fuktig ned til ca 55 cm, dypere ned er det mer vekselvis skarelag og smelteformer.
Tester
Test
LBT @20cm Q2
Kommentar
Brudd i øverste delen med fuktig snø etter harde slag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket opp til gravepunkt ved 950m er fuktig og påvirket av varme og gjenfrysing i ulik grad. Høyere opp kunne jeg se flere skavler i NØ fjellsider der vinden har virket. LBT ga kun utslag innad i det øverste fuktige laget over skarelaget. Snødekket i denne høyden virker stabilt med gode bindinger. Høyere opp er fokksnø nok et mer relevant problem.
Utvikling
Kaldere temperatur vil gjøre at snødekket opp til tregrensa fryser til og det dannes skarelag. Under skaren vil det være fuktig snø der det kan utvikles kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
12 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h1Dh2Di1Dd0.5Md0.5Md0.5Md0.5MGNDCreated with niViz on 2020-04-09T12:25:59


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Bykle / Vest-Telemark
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Bykle
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
929 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart