7 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden
Skredaktivitet
Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
10 %
Kommentar
Klart og kaldt, vind V fjorden og i høyden, rolig i skogen.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Mye fin snø i skogen, mer vindpåvirket i høyden.
Tester
Test
@0cm
Kommentar
Et par blokktester viser fersk fokksnø med varierende grad av fasthet.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vind har begynt å ta tak over tregrensa, løs snø i terrengformasjoner og i skogen.
Utvikling
Fortsatt vindtransport, klarvær gir gunstig forhold for kantkornutvikling, særlig der snødekket er tynt.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
448 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart