10 Snø observasjoner ved (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
17. januar 2020 kl. 15:34
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ein del skred observert. Str 1-2. Bratte aust-nordaustvendt sider
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Såg ein del tørre flakskred og våte/tørre laussnøskred; str 1 og 2. I all hovudsak knytt til bratte heng.

Copyright
Cato Leganger
Kommentar
Det var ein del naturleg utløyste skred i brattsidene ved Røldal skisenter. Litt vanskeleg å sjå på biletet.
Copyright
Cato Leganger
Kommentar
Det var ein del naturleg utløyste skred i brattsidene ved Røldal skisenter. Litt vanskeleg å sjå på biletet.
Copyright
Cato Leganger
Kommentar
Ein del skredaktivitet i bratte heng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
0 grader på høgda der snøprofil vart grave (ca. 1040 moh). På parkeringen ved Røldal skisenter var det ca 4 grader klokka 20.00, fredag kveld. Regn/yr på det same tidspunktet.
Snødekke
Total snødybde
200 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Snøgrense
700 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Det kom ca 20 cm nysnø frå i går til i dag tidleg, fredag. Dagen i forvegen kom det ca 50 cm. Fredag føremiddag gjekk nedbøren over til regn og snødekket vil truleg vere fuktig til om lag 1200 moh. Eg var på ca 1040 moh og der var det vått. Det kunne sjå ut som om det var fuktig eit par hundre høgdemeter til. I høgda kan det difor ligge ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport når vinden tek seg opp laurdag ettermiddag. Nysnøgrensa har flytta seg høgare opp i løpet av fredagen.
Tester
Test
CTM 19@56cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Som følgje av den auka belastninga på snødekket i form av nysnø og der etter regn har det rast ein del i bratte heng der fokksnøen tidlegare har bygd seg opp. Det ligger moglegvis ein del ubunden snø tilgjengeleg for vindtransport i høgda; over 1200 moh. I kombinasjon med auke i nedbør og vind frå laurdag av vil ein få nye fokksnøflak mot aust og søraust. Eldre fokksnøflak vil ha stabilisert seg noko.
Utvikling
Det skal blåse relativt friskt frå laurdag ettermiddag av. Nye fokksnøflak i leformasjoner mot aust-søraust vil igjen verte aktuelt skredproblem.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Basert på snøprofil vil eg anslå det til ein FG 2, men mtp observert skredaktivitet og regionen sett under eitt var det, og vil verta fornuftig med FG 3 i dag/i morgon. Spesielt om vêrmeldinga for laurdag treffer.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hM-Wd(c)0.3cDc(d)0.3 - 0.5D-Ma(h)WCT19 Q1(1) Fuktig lag pga nedbøren som har falle i løpet av fredagen.(2) Eg grov ikkje full profil heilt til bakken, men tok ein raskkikk med spaden/henda på det nedste laget. Dette består stortsett av smelteformer. Noko som stemmer overens med tidlegareprofil i same område.(1)(2)Created with niViz on 2020-03-31T11:45:51


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Odda / Hardanger
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
773 
+/- nøyaktighet
127 meter
Laster kart