5 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Gratangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-10,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
10 %
Kommentar
Klar vær. Rolige vindforhold i området, men ser at det er lett snøfokk på toppan lengre Sør mot Narvik.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det ligger 10-20cm ubundet snø over hardere underlag. Det ligger Tynt rimlag på toppen av snødekket. Det føles ut som den løse snøen er i ferd med å kante seg, det sildrer godt i skia når vi kjørte ned. Det er vindtegn i snøoverflaten noen plasser, så noe transport har det vært.

Copyright
Vegard@Obskorps
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet finnes der det har vært vind og transport av snø. Det knytter seg spesielt til høyfjellet. Mot Narvik er det tydelig mer snøtransport og problemet er trolig mer utbredt.
Utvikling
Det er kaldt og klart. Nysnøen på toppen av snødekket har begynt å omforme seg mot kant. Mildvær mot slutten av helga vil trolig sette en stopper for det. Det er 10-20 cm tilgjengelig for transport om det skulle bli vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Copyright
Vegard@Obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lavangen / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Gratangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
784 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart