10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/ØKSNES).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden
Skredaktivitet
Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,90 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
50 %
Snødekke
Total snødybde
135 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snøpakken består nå av et solid lag med smelteformer nærmest bakken. Over dette ligger to lag med avrundede korn, delt i midten av et islag. Topplaget består av fragmenterte nedbørspartikler. Snøen er fortsatt løs opp til 250 moh, og vindpakket myk fra 250 moh og til topps. Noe vind og snøkov i dag.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
En del vind og snøkov mot toppen.
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot N
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot V
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot V
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot S
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Mot Ø
Tester
Test
ECTN 25@20cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Solid snøpakke
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden har flyttet endel snø til nordvendte og østvendte heng. Fortsatt snøfritt på topper, rabber og rygger. Snøpakken er vindpakket myk fra 250 moh og til topps. Lagdeling i snølaget med RG. Stabiliteten er god ifølge stabilitetstest. Snødekket er fortsatt litt fuktig i bunnen, men tørt i de øvre lagene. Snøen oppleves fortsatt som «satt» og stabil, og med liten/ingen forplantningsevne. Skredstørrelse vil således være liten, og med skredutbredelse i få bratte heng.
Utvikling
En del vind og kaldere temperaturer i begynnelsen av neste uke medfører nok ytterligere pålagring i leheng. Mulighet for utvikling av kantkorn?
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h3D-Md1DiDd1Dc1DECTN25GNDCreated with niViz on 2020-08-06T03:32:58


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Øksnes / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
ØKSNES
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
471 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart