9 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
I ferskfokksnø
Ferske sprekker
Fersk vindtransportert snø
I leheng vendt mot V
Ferske skred
Et par str. 1 naturligutløst fokksnøflak

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Skyttende sprekker i fokksnø.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Skyttende sprekker i fokksnø
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Copyright
Kaj@obskorps
Copyright
Kaj@obskorps
Copyright
Kaj@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
14,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Kommentar
Sterk vind.

Copyright
Kaj@obskorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Svært varierende overflate grunnet vind. Mye mer enn det som er observert i kystnærstrøk de siste dagene.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke på 610moh. SV vendt side. Indrestrøk. Se vedlagt profil. Dette ble gravde i leheng med fersk innsamling av fokksnø for å se nærmere på dette problem. Det var HS240, så jeg gravde ikke helt til bakken.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Utsatt område avblåst til skare eller hardt vindpakket snø.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Beskyttet forsenkninger har lett løssnø (ca. 20cm)
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Vindpåvirket.
Tester
Test
ECTP 13@18cm
Kommentar
Fersk fokksnø problem
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Dette problem virker mye mer fremtredende i indrestrøk enn i kystnærstrøk.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Idag fikk man oppleve de stor kontrast som ofte finnes mellom kystnær og indrestrøk. Det har vært (og er fortsatt) sterk vind fra Ø-sektor i indrestrøk som skaper problem med fokksnø. Det var observert mange faretegn, inklusiv fersk naturlig utløst skred og pågående moderat vindtransportering. Det som ble observert tilsier FG3 her idag, og sannsynligvis også igår. Til sammenligning har tur ved kystnærstrøk på onsdag og torsdag tydet på en svak FG2, med lite til ingen vindtransportering på gang. Snakket med noen som hadde vært på 3 dagers fjellski tur, som sa at det har vært generelt mye vær, dårlig sikt og problem med fokksnø i V vendt leheng igår (samtidig som jeg opplevde oppholdsvær og vindstille på 1400moh i kystnær fjelltopp).
Utvikling
Ingen vesentlig endring ventes imorgen (lørdag), men ifølge yr.no skal det være økende vind på søndag som kan bidra til økende vindtransport også i kystnærstrøk. På mandag ventes været å dreie rundt til SV, og der blir dermed en ny runde med mildvær, nedbør og sterk vind som vil gi en økning i skredfare.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]dC1DOhdDcDyDECTP13Created with niViz on 2020-09-29T12:40:43

Kommentar
Snøprofil fra SV vendt side i indrestrøk. . . . Dette ble gravde i leheng med fersk innsamling av fokksnø for å se nærmere på dette problem. Det var HS240, så jeg gravde ikke helt til bakken

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Narvik / Ofoten
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
605 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart