10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
17. januar 2020 kl. 13:09
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 1100 moh, under denne høyde er det sludd /regn
Skredaktivitet
Dato
17.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke noe registrert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke på turen opp i Hyttebotn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Dårlig sikt, vind kraftig nok til å frakte snø over skoggrensa. Regn opp til ca 1000 moh.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot nord
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
1000 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snøen er kram I skogen. Fra 1000 moh er den vindpakket myk I leområder. På utsatte steder er det skareføre og eller tynt snødekke/avblåst. Snøfordeling er ujevn, med mest snø i østvendte leområder

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Vestvendt fjellside. Avblåst eller lite snø. Typisk for regionen nå.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Skispor i kram snø i skogen
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Skare I loområder og utsatte steder
Tester
Test
LBT @20cm Q2
Kommentar
I nedføyka nysnø
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @40cm Q2
Kommentar
I kantkornlag under skare
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Kantkornet snø finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem I sø, ø, nø og n der det finnes fokksnø. Dette er et lett gjenkjennelig skredproblem I snødekket, men det kan holdes i teksten, ikke som skredproblem I varselet.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø I østvendte leområder er skredproblemet. Den virker seig og død. Ingen alarmtegn ved ferdsel i dag. Det finnes svakt lag av kantkorn under skare, men det er ikke et reelt skredproblem nå, etter min oppfatning. Temperaturen er nesten I gunstigste laget for stabilisering. Der nedbør kommer som regn Jan det kanskje løsne enkelte små våte skred. Nysnø som driver inn i leområder er ustabil og små løse flak må forventes.
Utvikling
Vanskelig å si, været skifter fort om dagen synes jeg. Temperaturen vil sørge for rask stabilisering slik været er nå.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Svak fg 2 I dag etter min mening.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
7 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1.5DC1DC1De1DOhDd0.5Dc1Dd1Dc1DGNDCreated with niViz on 2020-03-30T11:57:07

Kommentar
Østvendt leområder.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1318 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart