10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. januar 2020 kl. 14:49
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Pågikk I hele dag, men det begynner å bli lite løs snø tilgjengelig for vestavinden å ta tak i.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Viser vinderodert overflate I vestvendt terreng og vindtransport inn i østvendt terreng lengst bak i bildet.
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
15.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Mange småheng løsnet av skiløpere i dag. Ingen større enn str 1 observert.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Kommentar
Mildt, kraftig vind over skoggrensa. Temperaturen har lenge vært gunstig for rask stabilisering av fokksnø.

Copyright
Jørgen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket varierer fra avblåst på utsatte steder, mye bærende skare I vestvendt terreng. Vindpakket hard til myk I overgangene og vindpåvirket myk I skjerma østvendte leområder. I skogen er også snøen påvirket av vind mange steder, men flakene er veldig myke og uten fare de aller fleste steder.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Vinderodert I svakt hellende vestvendt terreng.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Vindpåvirket eller avblåst på flater og utsatte steder.
Tester
Test
LBT @12cm Q2
Kommentar
Nedføyka lag med nysnø
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
LBT @38cm Q2
Kommentar
Kantkorn
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem der det finnes fersk fokksnø over.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk fokksnø er problemet. Den stabiliserer seg relativt raskt, men må absolutt tas hensyn til. Skredproblemet er relativt enkelt å identifisere da mye annet terreng i høyfjellet er preget av skare/sterkt vinderodert. I leområder har det blitt frakter betydelige mengder vindtransportert snø siste dager og snødekket er generelt preget av vinder fra vest. Normalsituasjon egentlig. Kantkornlag under skare er ikke godt nok utviklet enda til å utgjøre noen reell trussel slik jeg ser det, men det bør nevnes i tekst for de spesielt interesserte og følges med på.
Utvikling
Fokksnø vil stabilisere seg slik temperatur er nå. Fg 2 her i morgen, torsdag.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Kan hende at det var en høy fg 2 i dag, men 3 var ikke feil det heller.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C1DOhDe1DOhDd0.5Dc1Dd0.5DCreated with niViz on 2020-09-29T01:15:52


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1486 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart