9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Lom).
Observert av
aanon@forsvaret
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. januar 2020 kl. 11:47
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Kommentar
Varierende vindretning, lokalt fra V
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snøfokk svært kraftig i kastene og fyller groper og spor raskt
Tester
Test
ECTP 11@27cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Mulig å løse ut på ski men krever bratte heng.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1500 meter.
Nedre høyde: 1300 meter.
Kommentar
Kan være lett å løse ut i bratte helninger men bindingene mellom lagene fører til at det sitter godt i mindre bratt terreng under 35 grader.

Copyright
aanon@forsvaret
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nedbøren og vinden fortsetter neste døgnet og medfører at det dannes nye fokksnøflak i leheng. Dette vil stabilisere seg om noen dager når været har roet seg.
Utvikling
Opprettholdt nivå neste døgn
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Copyright
aanon@forsvaret
Kommentar
Dagens myke flak og skredproblem, på 25-30 cm i dette henget
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


Created with niViz on 2020-10-01T10:16:25FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]d0.5Dh(e)1DOhd0.5Da1Dc(d)1Da1.5D(1) Det er her det sprekker opp i de fleste heng, men det eringen energi i oppsprekkingen og det krever et spor nedenfor.(2) Det løser ut her på tester men skarelaget over bærer forgodt til at en person klarer å påvirke så langt ned.(1)(2)GND


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1422 
+/- nøyaktighet
18 meter
Laster kart