9 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden har herjet på vestsiden, vindtransport over.
Skredaktivitet
Dato
15.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Kjøretur gjennom Kjosen og ut Ullsfjord i god sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
50 %
Kommentar
Lavt skydekke og dårlig sikt på østsiden, klarvær og kaldere på vestsiden.
Snødekke
Total snødybde
105 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Svært varierende mengde og kvalitet. På østsiden av Lyngalpan har det kommet mye snø, etter overgang fra regn. På vestsiden har vinden herjet, det er betydelig mindre snø, og overflaten er skare med eller uten lommer av vindpakk.

Copyright
LyngenDavid@ObsKorps
Kommentar
Mens på østsiden er det Winther Wonderland.
Copyright
LyngenDavid@ObsKorps
Kommentar
Ingen snø i trærne, avblåste rygger, tynt snødekke, skare og fokksnø.
Tester
Test
CTM 13@12cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Hadde ikke løsnet uten isolering av blokk da Ove liggende skarelag er sterkt.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dårlig utviklet kantkorn, verdt å følge med på.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen faretegn observert. Lang biltur m god sikt. Svært stor forskjell mellom fjordene. Mye løssnø tilgjengelig på østsiden, avblåst og tynt snødekke på vestsiden.
Utvikling
Kantkornutvikling, vindtransport på østsiden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]OhDeDiDhDOhDi(e)DOhDdDCT13 Q2GNDCreated with niViz on 2020-10-28T07:11:01

Kommentar
Temperatur fra -7,3 i overflaten og jevnt økende til 0,8 i bunn ved bakken.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
631 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart