5 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Observert av
Eivind@SVV
Gruppe
Trollheimen_SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. januar 2020 kl. 11:57
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Temperatur
-1,50 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
250 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
15-20 cm fokksnø i leheng over gammelt snødekke. Rundt skoggrensa er knyttnevefast nysnø under topplaget med pappsnø.

Copyright
Eivind@SVV
Kommentar
Overflate på vindutsatt formasjon.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mer enn 2 uker siden siste observasjon nord i regionen. Forholdene her er i store trekk like som beskrivelsen i varselet og dagens observasjon fra Storhornet. Vi finner kantkorn inni gammelt snødekke, mest potent i forbindelse med skarelag som er i ferd med å gå i oppløsning. Over er det imidlertid faste lag med god bæring. 15-20 cm fokksnø i leheng. Pappsnø på topp og knyttnevefast under. Gammel snø frosset til bakken på 1000 moh. Pågår snøtransport på overflata mot N.
Utvikling
Forholdene vil nok forbli uforandret eller bedre de neste 2-3 dager, før vi får en runde med nedbør i neste uke.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Kunne vurdert FG1 i denne del av regionen, men det er vanskelig å si basert på kun 1 observasjon.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Surnadal / Trollheimen
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1020 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart