4 Is observasjoner ved Vesleflåtan 448 moh (Buskerud/Ringerike).
Observert av
M.Synstelien
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
13. januar 2020 kl. 14:12
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Helt islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Normale skøyteforhold

Copyright
M.Synstelien
Kommentar
Greit å være turskøyter i dag, men krever konsentrasjon pga sprekker. Best is der hvor vind har fått tak.
Copyright
M.Synstelien
Kommentar
Litt snø og grov is der hvor vinden ikke har fått tak. Mye sprekker i isen.
Istykkelse
Snø før borring
0,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Kommentar
Antar den er ca 40 cm basert på sprekkmønsteret.
Faretegn
Type
Kommentar
innløpsosen er åpen
Område: På dette vannet
Notater
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Vesleflåtan 448 moh
Varslingsregion
Buskerud
Kommune
Ringerike
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart